Świetlica

W roku szkolnym 2020/2021 świetlica szkolna jest czynna codziennie
w godzinach 6:50 – 7:50 i 11:35 – 16:35

 

Kierownik świetlicy: Grażyna Tułacz

mgr Angelika Woźniak
mgr Adrian Eliasz

INFORMACJE:

Świetlica realizuje swoje cele i zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz dziennego rozkładu zajęć. Ciekawe formy i metody pracy dostosowane są do potrzeb i zainteresowań dzieci, dbamy o ich wszechstronny rozwój i wartościowe spędzanie czasu wolnego.

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy oraz zasady bezpiecznego przebywania i opuszczania świetlicy określa wewnętrzny Regulamin Świetlicy. Jest on umieszczony na tablicy w świetlicy szkolnej, omówiony z dziećmi w miesiącu wrześniu i na bieżąco przypominany podczas zajęć świetlicowych.

Koszt jednego obiadu to 3,70 zł. Prosimy o dokonywanie wpłat za obiady do 10 dnia każdego miesiąca.

Realizowane są programy z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej: „Szklanka mleka w szkole” – uczniowie klas I- VI  otrzymują mleko w kartoniku białe-bezpłatnie. Z programu „Owoce w szkole” korzystają uczniowie klas I-III. Otrzymują dwa razy w tygodniu bezpłatne porcje warzyw i owoców, lub soków owocowo-warzywnych w świetlicy szkolnej.