Pedagog

mgr Barbara Hajewska – Drab

Poniedziałek: 10:30-16:30

Wtorek: 8:00-9:40

Środa: 11:30-16:30

Czwartek: 11:30-14:30

Piątek 10:40-14:30

KONSULTACJE Z RODZICAMI  poza zaplanowanymi zastępstwami:

PONIEDZIAŁEK: 15:20-16:30  ŚRODA:  11:30- 12:30,  14:30-16:30  PIĄTEK: 13:30-14:30