Kalendarz roku szkolnego

Dyrektorskie dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

  • 02.11.2020r. ( poniedziałek )
  • 04.01.2021r. (poniedziałek )
  • 05.01.2021r. ( wtorek )
  • 30.04.2021r. ( piątek )
  • 25. 05.2021r. ( wtorek – egzaminy 8 klasa )
  • 26. 05.2021r. ( środa – egzaminy 8 klasa )
  • 27. 05.2021r. ( czwartek – egzaminy 8 klasa )
  • 04.06.2021r. ( piątek ).
  Wydarzenie Data Dzień tyg.
  Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2020 r. wtorek
  I część roku szkolnego 01.09.2020 r. – 31.01.2021 r.  
  II część roku szkolnego 01.02.2020 r. – 25.06.2021 r.  
  Zebranie z rodzicami 07.09.2020 r. poniedziałek
  Zebranie z rodzicami 26.10.2020 r. poniedziałek
  Zebranie z rodzicami (informujące     o przewidywanych ocenach śródrocznych) 21.12.2020 r. poniedziałek
  Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020 r. – 31.12.2020 r.  
  Termin wystawienia  ocen klasyfikacyjnych za I część roku szkolnego 22.01.2021 r. piątek
  Ferie zimowe 01.02.2021 r. – 14.02.2021 r.  
  Zebranie z rodzicami (szkolenie rodziców – egzamin ósmoklasisty) 15.02.2021 r. poniedziałek
  Rekolekcje wielkopostne    
  Konsultacje z rodzicami 22.03.2021 r. poniedziałek
  Wiosenna przerwa świąteczna 01.04.202 r. – 06.04.2021 r.  
    Egzamin ósmoklasisty   25.05.2021 r. 26.05.2021 r. 27.05.2021 r. wtorek środa czwartek
  Zebrania z rodzicami (informacja
o przewidywanych ocenach końcoworocznych)
17.05.2021 r. poniedziałek
  Termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych rocznych 18.06.2021 r. piątek
  Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 25.06.2021 r. piątek
  Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 31.08.2021 r. wtorek