Kalendarz roku szkolnego

 

 

  Wydarzenie Data Dzień tyg.
1.       Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2019r. niedziela
2.       Rozpoczęcie zajęć szkolnych 02.09.2019r. poniedziałek
3.       Śródrocze 01.09.2019 – 26.01.2020r.  
4.       II część roku szkolnego 27.01.2020 – 26.06.2020  
5.       Zebranie z rodzicami 09.09.2019r. poniedziałek
6.       Konsultacje z rodzicami 28.10.2019r. poniedziałek
7.       Zebranie z rodzicami(informujące o przewidywanych ocenach śródrocznych) 09.12.2019r. poniedziałek
8.       Uroczystość 100-lecia SP 13 13.12.2019r. piątek
9.       Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2019 – 31.12.2019  
10.    Termin wystawienia  ocen klasyfikacyjnych za śródrocze 10.01.2020r. piątek
11.    Ferie zimowe 13.01.2020 – 26.01.2020  
12.    Konferencja klasyfikacyjna 27.01.2020r. poniedziałek
13.    Zebranie z rodzicami (szkolenie rodziców – egzamin ósmoklasisty) 03.02.2020r. poniedziałek
14.    Rekolekcje wielkopostne  

 

 
15.    Konsultacje z rodzicami 23.03.2020r. poniedziałek
16.    Wiosenna przerwa świąteczna 09.04.2020 – 14.04.2020  
17.    Egzamin ósmoklasisty 21-23.04.2020r. wtorek, środa, czwartek
18.    Zebrania z rodzicami (informacja
o przewidywanych ocenach końcoworocznych)
11.05.2020r. poniedziałek
19.    Termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych rocznych 17.06.2020r. środa
20.    Konferencja klasyfikacyjna za rok szkolny 2019/2020 22.06.2020r. poniedziałek
21.    Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 26.06.2020r. piątek
22.    Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 31.08.2020r. poniedziałek