OPŁATA ZA OBIADY W MIESIĄCU MARCU WYNOSI
    
          21 X 3,70=77,70
 
TERMIN WPŁAT DO 10-GO KAŻDEGO MIESIĄCA!!!
NR KONTA:  49 1020 2313 0000 3002 0579 6117
 
PROSIMY O NIEWPŁACANIE INNYCH KWOT NIŻ PODANA
 
BARDZO PROSZĘ ZGŁASZAĆ NIEOBECNOŚCI DZIECKA NA OBIEDZIE. NIEZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI
DZIECI NA OBIEDZIE NIE BĘDĄ ODLICZANE.