14 maja 2018r. z uczniami klas drugich naszego gimnazjum spotkał się Pan Jan Bosak, Radny Rady Miejskiej w Sosnowcu. W trakcie spotkania uczniowie mieli okazję dowiedzieć się jak wygląda praca w Radzie Miejskiej, czym zajmuje się radny, z jakimi problemami zwracają się najczęściej do niego mieszkańcy. Pan Bosak przybliżył również uczniom strukturę i najważniejsze zadania samorządu terytorialnego. Nasz gość zachęcał także uczniów do większego zainteresowania się sprawami  „małej ojczyzny” i aktywnego włączania się w działania na jej rzecz np. poprzez pracę w Młodzieżowej Radze Miasta czy udział w konsultacjach.