Spis podręczników

Spis podręczników (tytuł i autor) ——>Spis podręczników sp13

(…) Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego.

  1. W przypadku zniszczenia, zgubienia lub braku zwrotu podręcznika/materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców/prawnych opiekunów ucznia:

a) zwrotu kosztów zakupu podręczników do zajęć z zakresu edukacji zintegrowanej klasach I-III szkoły podstawowej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa.

b) zwrotu kosztów zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych do kl IV,V,VI, VII sfinansowanych ze środków dotacji celowej lub zwrotu nowego egzemplarza podręcznika/materiału edukacyjnego.

c) zwrotu kosztów zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych do kl. II,III gimnazjum sfinansowanych ze środków dotacji celowej lub zwrotu nowego egzemplarza podręcznika/materiału edukacyjnego. (…)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.