W bieżącym roku nasza szkoła przystąpiła po raz kolejny do konkursu

„SOSNOWIECKI LIDER EKOLOGII”.

        To konkurs zbiórki surowców wtórnych – zużytych baterii i makulatury. Celem konkursu jest edukacja i rozpowszechnianie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców miasta.

        Zbiórka surowców prowadzona będzie do 31 maja 2020 roku w trzech etapach, po których na łamach Kuriera Miejskiego oraz na stronie Urzędu Miasta Sosnowca publikowany będzie ranking cząstkowy zmagań.

ETAPY:

  1. do 31 grudnia 2019r.
  2. do 31 marca 2020r.
  • do 31 maja 2020r.    

  Trzy najlepsze sosnowieckie placówki oświatowe otrzymają nagrody o wartości: I miejsce – 3.000 zł, II miejsce – 2.000 zł, III miejsce – 1.000 zł.

Konkurs organizowany jest pod patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca oraz patronatem medialnym Kuriera Miejskiego.

Bardzo prosimy rodziców i uczniów o wsparcie naszej szkoły w konkursie.

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ O SZKOLNEJ ZBIÓRCE MAKULATURY. ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W NIEJ WSZYSTKIE KLASY