Zapraszamy uczniów i rodziców, opiekunów klas młodszych na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną prosimy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego dystansu,  o posiadaniu maseczek/przyłbic, własnych długopisów, notesów oraz  o konieczności dezynfekcji rąk lub ich umyciu (w przypadku klas młodszych) po wejściu do budynku szkoły.

Poszczególne klasy –  zachowując właściwy dystans  – spotykają się  o wyznaczonej godzinie przy wskazanych w rozpisce wejściach do szkoły:

B – wejście od strony boiska szkolnego,

D – wejście od strony portierni, parkingu.

Uczniowie z wychowawcą – po dezynfekcji rąk/umyciu rąk – udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych.

Rodzice, opiekunowie dzieci nie wchodzą do  budynku szkoły.

    Godzina     Klasa     Wychowawca Wejście: B – od strony boiska szkolnego, D – od strony portierni, parkingu     Sala
9.00 I A Grażyna Tułacz B 21
9.15 IV A Bożena Kubala B 35
9.30 V A Izabela Szczepańska D 1
9.45 II A Ilona Banasik B 24
10.00 VIII Magdalena Siudak B 10
10.15 VI A Beata Kaźmierczak D 2
10.45 II B Grażyna Wasiak B 22
11.00 VII A Barbara Malus B 4
11.15 VI B Małgorzata Musiał D 11
11.45 III A Barbara Woźniak B 23
12.00 VII B Jadwiga Gil B 12