Klasy I SP

Rekrutacja do klasy 1 Szkoły Podstawowej

  1. Kryterium naboru: Kryteria naboru do kl 1SP.
  2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowiec: Terminy rekrutacji SP 2020 2021
  3. Komisja Rekrutacyjna:

Przewodnicząca: pani vicedyrektor mgr Małgorzata Woźniak – Kutek

Skład komisji: Ilona Banasik, Barbara Woźniak, Grażyna Wasiak.

  1. Wniosek dziecka z obwodu: wniosek o przyjęcie do klasy I dziecka zamieszkującego w obwodzie szkoły
  2. Wniosek dziecka spoza obwodu:wniosek o przyjęcie do klasy I dziecka zamieszkującego poza obwodem szkoły
  3. potwierdzenie woli zapisu dziecka do SP 13 w Sosnowcu
  4. Rozporządzenie Pana Dyrektora Zarządzenie nr 1 Dyrektora SP 13 (2)
    Zarządzenie nr 2 Dyrektora SP 13 (1)