Klasy I SP

Rekrutacja do klasy 1 Szkoły Podstawowej

  1. Kryterium naboru: Kryteria naboru do kl 1SP.
  2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowiec: Zarządzenie Nr 56 Prezydenta Miasta0001
  3. Komisja Rekrutacyjna:

Przewodnicząca: pani vicedyrektor mgr Małgorzata Woźniak – Kutek

Skład komisji: Ewa Recław, Ilona Banasik, Monika Mróz, Grażyna Wasiak.

  1. Wniosek dziecka z obwodu: wniosek osoby z rejonu
  2. Wniosek dziecka spoza obwodu: wniosek osoby spoza obwodu