REGULAMIN KONKURSU Z J. ANGIELSKIEGO „IT’S CHRISTMAS TIME” W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie świątecznym z j. angielskiego
 w trzech kategoriach:

Klasy I – III: Wykonanie ilustracji do dowolnej angielskiej piosenki świątecznej.
Należy umieścić tekst piosenki (można wydrukować) wraz z tytułem.
Praca powinna być wykonana w formacie  A3.
Technika pracy dowolna  – praca może być wypukła.
Każda zgłoszona praca powinna zawierać metryczkę – imię i nazwisko ucznia, klasa.

Klasy IV – VI: wykonanie lapbooka o tematyce „Christmas traditions and symbols”
Jak wykonać lapbooka : https://www.youtube.com/watch?v=FRROpc1X7VU

Przykładowe lapbooki:
przykład 1: https://www.youtube.com/watch?v=ZFjNsgqU4Xg
przykład 2: https://www.youtube.com/watch?v=SJEztgwUvv4

Technika wykonywania prac jest dowolna. 
Każda zgłoszona praca powinna zawierać metryczkę – imię i nazwisko ucznia, klasa.

Klasy VII –VIII: wykonanie lapbooka o tematyce „Christmas around the world”

Jak wykonać lapbooka : https://www.youtube.com/watch?v=FRROpc1X7VU

Przykładowe lapbooki:
przykład 1: https://www.youtube.com/watch?v=ZFjNsgqU4Xg
przykład 2: https://www.youtube.com/watch?v=SJEztgwUvv4

Technika wykonywania prac jest dowolna. 

Każda zgłoszona praca powinna zawierać metryczkę – imię i nazwisko ucznia, klasa.

 Termin składania prac – do 16 grudnia 2019 r. Uczestnik dostarcza pracę nauczycielowi języka angielskiego: p. Małgorzacie Musiał, p. I. Szczepańskiej.

 Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

– zgodność z tematem,
– poprawność językowa,
– samodzielność i staranność wykonania,
– stopień trudności techniki,
– pomysłowość i oryginalność formy.                                               ZAPRASZAMY

 

                      

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.