Projekt edukacyjny „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY!”

W ramach realizacji projektu edukacyjnego pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY!” uczniowie klas VII i VIII , na przełomie października i listopada uczestniczyli w zajęciach pt. „Stan wojenny 1981-1983”, podczas których analizowali teksty źródłowe i grafikę pochodzącą z tego okresu; mieli także okazję poznać genezę wprowadzenia stanu wojennego, ograniczenia, jakie w tym okresie obowiązywały, czy życie codzienne Polaków w tych czasach.

Uczennice naszej szkoły: Zuzanna Pająk, Zuzanna Radosz i Oliwia Buczak wzięły udział w Wojewódzkim Konkursie Literackim zorganizowanym w ramach projektu. Przygotowały prace pt. „Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich”.