Projekt „GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”

W ramach realizacji projektu w naszej szkole powstanie miejsce patriotyczno-historyczne poświęcone wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce pt. „40 lat po stanie wojennym”. Dla uczniów klas VII i VIII zorganizowany zostanie pokaz filmu pt. „Nie zabierajcie Mamy”, a także przeprowadzone będą lekcje historii  z wykorzystaniem tek edukacyjnych  IPN poświęcone stanowi wojennemu. 29 października 2021r. w naszej szkole zagości wystawa przygotowana przez IPN pt. „Stan wojenny 1981-1983”.

Projekt „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY!” to również szeroka oferta konkursów adresowanych do uczniów starszych klas szkoły podstawowej.

Zachęcamy do aktywnego udziału w projekcie i w konkursach !

KONKURSY:

WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI „Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich”

WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY „Tropiciele historii – poszukiwanie „Ludzi Solidarności”

MIEJSCE PATRIOTYCZNO-HISTORYCZNE

„40 LAT PO STANIE WOJENNYM”

W ramach realizacji projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie… 13 grudnia 1981r. – PAMIĘTAMY” w sali historycznej powstało miejsce historyczno-patriotyczne poświęcone wprowadzeniu stanu wojennego. Z wystawy pt. „40 LAT PO STANIE WOJENNYM” możemy dowiedzieć się m.in. w jakich okolicznościach wprowadzono stan wojenny w Polsce, jak zmieniło się życie Polaków w tym okresie, co o wydarzeniach w Polsce pisała zachodnia prasa.

Zachęcamy do obejrzenia wystawy oraz do udziału w konkursach poświęconych 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce organizowanych w ramach projektu.

PROJEKCJA FILMU „Nie zabierajcie Mamy”

W ramach realizacji projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie… 13 grudnia 1981r. – PAMIĘTAMY”

20 października uczniowie klas VIII, natomiast  22 i 25 października uczniowie klas VII, obejrzeli film dokumentalny pt. „Nie zabierajcie Mamy”. Film ten przedstawia nieopowiedzianą do tej pory historię działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie stanu wojennego w Polsce. Bohaterki filmu opowiedziały m.in. o tym, jak wyglądało ich zatrzymanie, przesłuchanie, warunki w areszcie czy w miejscu internowania. Dorosłe już dzieci bohaterek filmu przedstawiły z kolei, jak z ich perspektywy – kilku czy kilkunastoletnich wtedy dzieci –  wyglądały te wydarzenia i jakie zostawiły piętno na ich dalszym życiu.

WYSTAWA „STAN WOJENNY 1981-1983”

29 października 2021r. w naszej szkole mogliśmy obejrzeć wystawę udostępnioną przez Instytut Pamięci Narodowej pt. „Stan wojenny 1981-1983”. Ekspozycja ukazywała najważniejsze zagadnienia związane z tym trudnym dla polskiego społeczeństwa okresem, m.in. represje stanu wojennego i ich ofiary, pomoc organizowaną w różnych państwach dla Polaków, działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”.

Wystawa została udostępniona w ramach realizacji projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie… 13 grudnia 1981r. – PAMIĘTAMY” zorganizowanego zokazji 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

BohaterON – włącz historię!

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.

W ramach akcji w naszej szkole zrealizowany został projekt edukacyjny pt. „BohaterON w Twojej Szkole” . Uczniowie na lekcjach historii, korzystając ze scenariusza zajęć i materiałów edukacyjnych przygotowanych przez organizatorów projektu, dowiedzieli się m.in. jaka była geneza Powstania Warszawskiego, jak wyglądało życie codzienne mieszkańców Warszawy w czasie powstania, w końcu – co przyczyniło się do jego upadku i jakie były tego następstwa. Dodatkowo uczniowie klas 7 i 8 przygotowali kartki z życzeniami oraz list skierowany do Uczestników Powstania Warszawskiego.