25 czerwca 2021 roku uczniowie klasy VIII żegnali szkołę…Dyrektor – mgr Mariusz Musiał wręczył uczniom liczne nagrody za: sukcesy w nauce, zachowanie, osiągnięcia w konkursach szkolnych, miejskich, wojewódzkich, zaangażowanie w akcje charytatywne, zawody sportowe i wszechstronną pracę na rzecz szkoły i środowiska. Uczeń Kacper Tatarek został wyróżniony nagrodą za wspaniałe wyniki w nauce i otrzymał tytuł ,,Wzorowego Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 13’’. Ósmoklasiści złożyli podziękowania nauczycielom za trud włożony w ich nauczanie i wychowanie, a uczniowie klas VII złożyli gratulacje i życzenia starszym kolegom oraz obdarowali ich drobnymi upominkami.

Życzymy Wam powodzenia!!!