OPŁATA ZA OBIADY
W LISTOPADZIE
WYNOSI
19 x 3,70= 70,30

PŁATNOŚĆ DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

PROSZĘ O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT !!!