Kadra

 

Kadra

Wychowawcy klas:

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa I A – mgr Barbara Woźniak

Klasa II A – mgr Ewa Recław

Klasa III A –mgr Ilona Banasik

Klasa IV A – mgr Beata Kaźmierczak

Klasa IV B – mgr Małgorzata Musiał

Klasa V B – mgr Helena Pieczyk

Klasa V A – mgr Barbara Malus

Klasa VI A – mgr Magdalena Siudak

Klasa VII A – mgr Bożena Kubala

Klasa VIII A – mgr Jadwiga Gil

GIMNAZJUM

Klasa III A – mgr Adrian Eliasz

Klasa III B – mgr Anna Kapuścik

Klasa III C – Izabela Szczepańska

 

 

 

Kadra SP nr 13 w Sosnowcu
Dyrektor
mgr Mariusz Musiał
Wicedyrektor
mgr Małgorzata Woźniak- Kutek
   
Nauczanie zintegrowane
mgr Ilona Banasik
mgr Ewa Recław
mgr Barbara Woźniak
Religia
mgr Marta Paciej
Etyka
mgr Jadwiga Gil
Język polski
mgr Jadwiga Gil
mgr Anna Kapuścik
mgr Beata Kaźmierczak
Język angielski
mgr Małgorzata Musiał
Izabela Szczepańska
Język francuski
mgr
Język niemiecki
mgr Emilia Wasik
Język rosyjski
mgr Jadwiga Gil
Historia
mgr Jadwiga Koźlak
mgr Małgorzata Woźniak-Kutek
mgr Agnieszka Miodek – Wiktorzak
Wiedza o społeczeństwie
mgr Małgorzata Woźniak-Kutek
mgr Agnieszka Miodek – Wiktorzak
Biologia, Przyroda, WDR
mgr Ewa Jurkiewicz – Dłutek
mgr Małgorzata Marszałek-Hałasa
mgr Barbara Wilczek
Geografia
mgr Małgorzata Marszałek-Hałasa
Matematyka
mgr Barbara Malus
mgr Magdalena Siudak
Fizyka
 mgr Małgorzata Kisielewska
Chemia
mgr Anna Płonka
Zajęcia techniczne, technika
mgr Bożena Kubala
Zajęcia artystyczne, Plastyka
mgr Agnieszka Miodek-Wiktorzak
Informatyka, zajęcia komputerowe
mgr Małgorzata Kisielewska
mgr Bożena Kubala
Muzyka
mgr
Wychowanie fizyczne
mgr Adrian Eliasz
mgr Helena Pieczyk
mgr Mariusz Musiał
Logopeda
mgr Joanna Kupajska
Opiekunowie świetlicy
Kierownik Grażyna Tułacz
mgr Angelika Woźniak
Doradca Zawodowy
mgr Barbara Hajewska – Drab
Pedagog szkolny
mgr Barbara Hajewska – Drab
Bibliotekarz
mgr Angelika Woźniak