Kadra

 

Kadra

Wychowawcy klas:

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa I A  –mgr Ilona Banasik

Klasa I B – mgr Grażyna Wasiak

Klasa II  – mgr Barbara Woźniak

Klasa III  – mgr Ewa Recław

Klasa IV – mgr Izabela Szczepańska

Klasa V A – mgr Beata Kaźmierczak

Klasa V B – mgr Małgorzata Musiał

Klasa VI A – mgr Barbara Malus

Klasa VI B – mgr Jadwiga Gil

Klasa VII – mgr Magdalena Siudak

Klasa VIII – mgr Bożena Kubala

Kadra Szkoły Podstawowej nr 13 w Sosnowcu
Dyrektor mgr Mariusz Musiał
Wicedyrektor mgr Małgorzata Woźniak- Kutek
Bibliotekarz mgr Angelika Woźniak
Opiekunowie świetlicy Kierownik Grażyna Tułacz

mgr Angelika Woźniak

Nauczanie zintegrowane mgr Ilona Banasik
mgr Ewa Recław
mgr Barbara Woźniak

Grażyna Wasiak

Religia mgr Marta Paciej
Etyka mgr Jadwiga Gil
Język polski mgr Jadwiga Gil

mgr Anna Kapuścik

mgr Beata Kaźmierczak

Język angielski mgr Małgorzata Musiał

Izabela Szczepańska

Język rosyjski mgr Jadwiga Gil
Historia mgr Małgorzata Woźniak-Kutek

mgr Agnieszka Miodek – Wiktorzak

Wiedza o społeczeństwie mgr Małgorzata Woźniak-Kutek

mgr Agnieszka Miodek – Wiktorzak

Biologia, Przyroda, WDR mgr Renata Rembek

mgr Małgorzata Marszałek-Hałasa

mgr Barbara Wilczek

Geografia mgr Małgorzata Marszałek-Hałasa
Matematyka mgr Barbara Malus

mgr Magdalena Siudak

Fizyka mgr Małgorzata Kisielewska
Chemia mgr Anna Płonka
Zajęcia techniczne, technika mgr Bożena Kubala
Zajęcia artystyczne, Plastyka mgr Agnieszka Miodek-Wiktorzak
Informatyka, zajęcia komputerowe mgr Małgorzata Kisielewska

mgr Bożena Kubala

Muzyka mgr Małgorzata Traczyk
Wychowanie fizyczne mgr Mariusz Musiał

mgr Helena Pieczyk

mgr Adrian Eliasz

Logopeda mgr Joanna Kupajska
Doradca Zawodowy mgr Barbara Hajewska – Drab
Pedagog szkolny mgr Barbara Hajewska – Drab