Kadra

 

Kadra

Wychowawcy klas:

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa I A  –mgr Ilona Banasik

Klasa I B – mgr Grażyna Wasiak

Klasa II  – mgr Barbara Woźniak

Klasa III  – mgr Ewa Recław

Klasa IV – mgr Izabela Szczepańska

Klasa V A – mgr Beata Kaźmierczak

Klasa V B – mgr Małgorzata Musiał

Klasa VI A – mgr Barbara Malus

Klasa VI B – mgr Jadwiga Gil

Klasa VII – mgr Magdalena Siudak

Klasa VIII – mgr Bożena Kubala

Kadra Szkoły Podstawowej nr 13 w Sosnowcu
Dyrektor mgr Mariusz Musiał
Wicedyrektor mgr Małgorzata Woźniak- Kutek
Bibliotekarz mgr Angelika Woźniak
Nauczyciele świetlicy Kierownik Grażyna Tułacz

mgr Angelika Woźniak

Nauczanie zintegrowane mgr Ilona Banasik
mgr Ewa Recław
mgr Barbara Woźniak
Grażyna Wasiak
Religia mgr Marta Paciej
Etyka mgr Jadwiga Gil
Język polski mgr Jadwiga Gil
mgr Anna Kapuścik
mgr Beata Kaźmierczak
Język angielski mgr Małgorzata Musiał

Izabela Szczepańska

Język rosyjski mgr Jadwiga Gil
Historia mgr Małgorzata Woźniak-Kutek
mgr Agnieszka Miodek – Wiktorzak
Wiedza o społeczeństwie mgr Małgorzata Woźniak-Kutek
mgr Agnieszka Miodek – Wiktorzak
Biologia, Przyroda, WDR mgr Renata Rembek
mgr Małgorzata Marszałek-Hałasa
mgr Barbara Wilczek
Geografia mgr Małgorzata Marszałek-Hałasa
Matematyka mgr Barbara Malus
mgr Magdalena Siudak
Fizyka mgr Małgorzata Kisielewska
Chemia mgr Anna Płonka
Zajęcia techniczne, technika mgr Bożena Kubala
Zajęcia artystyczne, Plastyka mgr Agnieszka Miodek-Wiktorzak
Informatyka, zajęcia komputerowe mgr Małgorzata Kisielewska
mgr Bożena Kubala
Muzyka mgr Małgorzata Traczyk
Wychowanie fizyczne mgr Mariusz Musiał
mgr Helena Pieczyk
mgr Adrian Eliasz
Logopeda mgr Joanna Kupajska
Doradca Zawodowy mgr Barbara Hajewska – Drab
Pedagog szkolny mgr Barbara Hajewska – Drab