Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 2021 do klas I: publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

l.p.   Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 02.03.2020 r. –
– 12.03.2020 r.
do godz. 15.00
01.06.2020r. –
– 05.06.2020 r. do godz. 15.00
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22.04.2020 r.
do godz. 12.00
10.06.2020 r. do godz. 12.00
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 27.04.2020 r.
do godz. 15.00
do 17.06.2020 r. godz. 15.00
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29.04.2020 r. godz. 12.00 19.06.2020 r. godz. 12.00

Terminy mogą ulec zmianie!!!