Przypominamy, iż od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Cały zakres pomocy udzielanej w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest całkowicie darmowy. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez prawników, w tym adwokatów i radców prawnych. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez doradcę.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 502 050 908.

Szczegółowy harmonogram pracy punktów porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego znajduje się na stronie:

http://www.sosnowiec.pl/urzad/artykuly/k1,1202,darmowa_pomoc_prawna/

19.01.25 załącznik nr 1 – harmonogram pracy punktów NPP i NPO