Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 13 w Sosnowcu

 

Dyrektor mgr Mariusz Musiał
Wicedyrektor mgr Małgorzata Woźniak – Kutek

 

 

ul. Jedności 7
41-200 Sosnowiec
Tel./Fax: 32 263 84 22
Email:  sp13@sosnowiec.edu.pl

Adres strony: www.sp13-sosnowiec.pl

Nr konta Rady Rodziców: 67 1560 1166 0000 9100 0011 5434
(w opisie przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, szkołę SP13 i klasę)

Nr konta wpłat na obiady: 49 1020 2313 0000 3002 0579 6117
(w opisie przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, szkołę SP13 i klasę)

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Szkoły przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 14:00-15:00