Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 13 w Sosnowcu

Dyrektor mgr Mariusz Musiał

Wicedyrektor mgr Małgorzata Woźniak – Kutek

ul. Jedności 7

41-200 Sosnowiec

Tel./Fax: 32 263 84 22

Email: gim2@sosnowiec.edu.pl/ sp13@sosnowiec.edu.pl

Adres strony: www.sp13-sosnowiec.pl

Nr konta Rady Rodziców: 67 1560 1166 0000 9100 0011 5434

(w opisie przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, szkołę SP13 lub GIM2 i klasę)

Nr konta wpłat na obiady: 49 1020 2313 0000 3002 0579 6117

(w opisie przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, szkołę SP13 lub GIM2 i klasę)

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Szkoły przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 14:00-15:00