OPŁATA ZA OBIADY

W MIESIĄCU WRZEŚNIU

 WYNOSI

18 dni x 3,70= 66,60

Obiady w naszej szkole  wydawane będą od 07.09.2020(PONIEDZIAŁEK)