Uczniowie klas młodszych wzięli udział w zajęciach – Lekcja WIRUSOOCHRONY. Przypomnieli sobie o podstawowych zasadach higieny i ochronie przed bakteriami, wirusami: w tym COVID-19. Poszerzyli swoją wiedzę rozwiązując zadania i krzyżówki. Uzupełnieniem zajęć były kolorowanki uświadamiające istniejące zagrożenia. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w akcji i wspaniale się bawiły.