Akcja 1% na TWÓJ KLUB

Jeśli chcesz przekazać 1 % dla UKS Dwójka Sosnowiec, to prosimy uzupełnić na druku PIT (w zeznaniu podatkowym) koniecznie pozycje 131, 132 w punkcie I oraz pozycje 133 i 134 w punkcie J wg podanego wzoru – to wystarczy!

 

I. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS)organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

  131. Numer KRS 0000197334 Wnioskowana kwota

Kwota z poz. 132 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 126 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

132.

np.  20 zł. 70gr.

J.INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część H, w poz. 126 mogą podać cel szczegółowy 1%., a zaznaczając kwadrat w pozycji 127 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia , nazwiska In adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 125. W pozycji 128 można podać dodatkowo informację, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).

133. Cel szczegółowy 1%      Cele statutowe UKS Dwójka Sosnowiec
135. 134 Wyrażam zgodę

X

Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy przekaże 1% podatku należnego na konto Fundacji Partnerstwo, a z kolei Fundacja przekaże 100% środków w formie umowy darowizny na rzecz klubów wskazanych przez darczyńców.

Szczegóły na http://www.sponsorsportu.pl i adi23@vp.pl – Adrian Eliasz

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, UKS "Dwójka". Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.