DZIEŃ  ŻYCZLIWOŚCI

W tym dniu będzie można przekazać  miłą wiadomość np. UŚMIECHNIJ SIĘ, albo ŻYCZĘ

WAM RADOSNEGO POPOUŁDNIA zapisując ją na przygotowanym papierowym liściu
i umieszczając na wielkim drzewie życzliwości ustawionym na parterze przy szklanych drzwiach.

Od dzisiaj do czwartku zostanie uruchomiona poczta życzliwości. Każdy z was  może wykonać kartkę z życzeniami dla wybranego ucznia lub nauczyciela.

Podpisaną imieniem, nazwiskiem i klasą kartkę należy zamieścić w skrzynce życzliwości, która będzie znajdował się NA DYŻURCE U PANI EWY!
Kartki z życzeniami zostaną dostarczone do adresatów w czwartek podczas obchodów

 

DNIA ŻYCZLIWOŚCI.