(zajęcia z wychowawcą/świetlicowe)

Lekcja 1 Lekcja 2 Lekcja 3 Lekcja 4
Sala gimnastyczna  Klasa I – próba Sala gimnastyczna Klasa I – próba  Sala gimn. Pasowanie Spotkanie klasowe Klasa I
s.24 klasa II A s.24 klasa II A s.24 klasa II A s.24 klasa II A
s. 22 klasa II B s.22 klasa II B s.22 klasa II B s.22 klasa II B
s.23 klasa III s.23 klasa III s.23 klasa III s.23 klasa III
s.13 klasa IV s.13 klasa IV s.13 klasa IV s.13 klasa IV
  s.1 klasa V s.1 klasa V  
  s.2 klasa VI A s.2 klasa VI A  
  s.11 klasa VI B s.11 klasa VI B  
  s.4 klasa VII A s.4 klasa VII A  
  s.12 klasa VII B s.12 klasa VII B  
  s.10 klasa VIII s. 10 klasa VIII  

Obiady:

– klasy: V, VIA, VIB, VIIA, VIIB, VIIIA – po 3 lekcji

– klasy: I, IIA, IIB, IIIA, IVA – po 4 lekcji.

Świetlica szkolna czynna:

Godz. 6.50-7.50

Od 11.35 do 16.35.